D-vitamiinin vajaus lisää flunssaa

Vähänlaisesti D-vitamiinia saavat voivat sairastua tavallista herkemmin flunssaan ja muihin hengitystieinfektioihin, paljastaa tuore yhdysvaltalaistutkimus.

Tutkijoilla oli käytössään lähes 19 000 yhdysvaltalaisaikuisen verinäytteet, joista mitattiin veren D-vitamiinipitoisuus. Osallistujien veren keskimääräinen 25(OH)D-vitamiinipitoisuus oli 72 nmol/l, mikä on selvästi enemmän kuin valtaosalla suomalaisista.

Hengitysteiden infektion oli hiljattain sairastanut noin neljännes osallistujista, joiden 25(OH)D-vitamiinipitoisuus oli alle 25 nmol/l ja viidennes niistä, joiden pitoisuus oli 25-75 nmol/l. Sairastuneita oli vain kuudennes miehistä ja naisista, joiden pitoisuus oli vielä tätäkin suurempi.

D-vitamiinin pitoisuuden ja hengitystieinfektioiden yhteys oli kaikista vahvin astmaa tai keuhkoahtaumatautia sairastavilla. Yhteys myös todettiin kaikkina vuodenaikoina.

Ennen lisätutkimuksia D-vitamiinia ei voi vielä suositella flunssan ehkäisyyn. Tutkijat kuitenkin suunnittelevat jo kokeita, joissa testataan D-vitamiinivalmisteiden tehokkuus etenkin astmaatikoiden ja keuhkosairaiden flunssan ehkäisyssä. Vielä ei myöskään tiedetä vaikuttavatko D-vitamiinivalmisteet samoin kuin ravinnosta saatava D-vitamiini.

Lähde

Ei kommentteja: