Sokeri aiheuttaa sydäntauteja


Sokerilla makeutettujen juomien ja ruokien runsas nauttiminen suurentaa nuoren riskiä sairastua myöhemmin sydän- ja verisuonitauteihin. Sama yhteys on aiemmin todettu aikuisilla.

Runsaan 2 100 yhdysvaltalaisnuoren aineisto osoittaa, että lisättyjen sokerien suuri osuus ruokavaliossa liittyy hyvän HDL-kolesterolin vähyyteen ja haitallisen LDL-kolesterolin ja triglyseridirasvojen runsauteen. Erot eivät tosin ole kovin suuria.

Tämä havaitaan riippumatta siitä onko nuori ylipainoinen vai ei, mutta ylipainoisilla lisättyjen sokerien runsaus liittyy myös insuliiniaineenvaihdunnan heikentymiseen, tulokset osoittavat.

Samansuuntaisia yhteyksiä on havaittu aikuisaineistoissa, joiden perusteella haitallista on etenkin lisätty sakkaroosi. Sokerien kulutus ja käyttö elintarvikkeissa on lisääntynyt huomattavasti edeltävien vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 1970-luvun nuoret söivät lisättyjä sokereita noin puolet nykyistä vähemmän.

Nyt tehtyyn tutkimukseen osallistuneet 12–18-vuotiaat nauttivat päivittäin keskimäärin 119 grammaa lisättyjä sokereita, mikä vastaa noin viidennestä heidän päivittäisestä energiansaannistaan.

Sokerien liiallinen saanti saattaa haitata kolesteroli- ja insuliiniaineenvaihduntaa monen mekanismin välityksellä, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole. Suuret sokerimäärät voivat esimerkiksi laittaa maksan tuottamaan enemmän LDL-kolesterolia ja triglyseridirasvoja, tai vaikeuttaa niiden poistumista elimistöstä.

Ei kommentteja: