D-vitamiinilisät ehkäisevät iäkkäiden murtumia

D-vitamiinilisien syöminen pienentää yli 65-vuotiaiden luunmurtumariskiä, mutta annoksen pitää olla yli 400 IU = 10 μg (mikrogrammaa). Tätä pienemmät annokset eivät hyödytä, todetaan aihetta tutkineessa meta-analyysitutkimuksessa.

D-vitamiinin murtumia ehkäisevä vaikutus on kyseenalaistettu useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa. Uusien havaintojen valossa ristiriitaiset tulokset ovat voineet johtua eri kokoisista D-vitamiiniannoksista, tutkijat pohtivat.

Tutkimusta varten tutkijat yhdistivät 20 tutkimuksen aineistot, ja niiden perusteella D-vitamiinilisiä syövät yli 65-vuotiaat saavat viidenneksen vähemmän luunmurtumia kuin samanikäiset, jotka eivät lisiä syö. Yhteensä tutkimuksiin oli osallistunut noin 90 000 miestä ja naista.

Yli 400 IU:n annoksiin liitetty ehkäisyteho ei parantunut kalsiumlisiä syömällä, vaikka luusto tarvitsee kalsiumia terveenä pysyäkseen. Tutkijat uskovat, että suuret D-vitamiiniannokset vähentävät kalsiumin tarvetta ja siksi lisäkalsium ei parantanut tuloksia.

Lähde

Ei kommentteja: